Verenigingskleuren

Onze groepsdas is rood met een zwarte bies en in de punt van de sjaal een Franse lelie.
De inspiratie is gevonden in het wapen van Almere, waar de kleuren rood en zwart een prominente plaats innemen. Almere ligt in de provincie Flevoland. Op de vlag van deze provincie staat een Franse lelie. Deze komt uit het familiewapen van Ir. Cornelis Lely, de grondlegger van de Zuiderzeewerken die hebben geleid tot wat we nu kennen als de provincie Flevoland.

 

Het is een misverstand dat veel mensen de Franse lelie het scoutingsymbool noemen. De grondlegger van scouting, lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, dacht bij het ontwerpen van het logo voor de padvinders aan de noordpijl op veel kaarten en kompassen en niet aan het teken dat werd gebruikt door het Franse vorstenhuis. Hoewel de benaming Franse lelie veelal wordt gebruikt voor het scoutingsymbool, is de juiste benaming dus ‘Pijlpunt’, ‘Pijlkop’, ‘Noordpijl’ of ‘Kompasroos’.

Meer informatie is te vinden in een artikel van Piet J. Kroonenberg over de pijlkop en de Franse lelie:
Van een Pad tot een Wereldembleem

TOP });