Onze eigen tijdlijn

Voordat een scoutingvereniging kan worden opgericht is er een heleboel achter de schermen gebeurd. Maar ook daarna gebeurt er veel om ervoor te zorgen dat er wekelijks mooie en uitdagende activiteiten kunnen worden neergezet bij de opkomsten. Wij vinden het leuk om dat hier met jullie te delen.

Heden
Januari 2017

Nieuwsjaar Vossenjacht

Piraten, een ridder, heks, Robin Hood, Mike & Sully, een halve dierentuin  en ook Ioor en Teigetje ontbraken natuurlijk niet.
Een ludieke manier van Scouting Novo Mundo om op 14 januari jl. met haar leden en hun ouders het nieuwe jaar in te gaan.
Nadat alle vossen zijn gevonden terug naar het thuishonk Buurtcentrum Amerika waar de koffie, thee en warme chocolademelk al klaar staat.

December 2016

Sinterklaas op bezoek

Sinterklaas en zijn Novo Mundo Pieten bezoeken SNM. Met kaart, kompas en wereldbol weten ze ons gelukkig te vinden.
De eerste kerst bij Scouting Novo Mundo wordt gevierd met een gezamenlijke maaltijd met de Scouts en de bevers. De welpen vieren hun kerstfeest in het klokhuis, waarbij een kampvuur niet ontbreekt.

November 2016

Natuurwerkdag 2016

5 november nemen we verenigingsbreed deel aan de Natuurwerkdag in Pampushout. Bevers, welpen en scouts werken samen om het riet bij het scheepswrak te verwijderen en hier een slangenberg van te maken.
Een afvaardiging van SNM neemt deel aan de Regioraad NVF.
Tijdens het speltakoverleg wordt met elkaar gesproken over de programmering.

Oktober 2016

Officiële opening

Op 8 oktober 2016 gaat Scouting Novo Mundo officieel van start. Na een openingsspeech van de voorzitter worden de kaderleden per speltak geïnstalleerd gevolgd door de eerste jeugdleden.
Scouting Novo Mundo start met een speltak bevers met 11 jeugdleden en 4 kaderleden, een speltak welpen met 11 jeugdleden en 3 kaderleden en last but not least een speltak scouts met 3 jeugdleden en 2 kaderleden. Een mooi begin waar we heel trots op zijn!

September 2016

Eerste opkomst

Eindelijk is het dan zover … 3 september 2016! De eerste opkomst en we mogen starten met een bever-, welpen- en scoutsspeltak. De kinderen genieten volop.
13 september 2016 bekijkt het bestuur tijdens een vergadering hoe alles verloopt, wat er nog nodig is en hoe we dat kunnen bereiken.
24 september 2016 de eerste jeugdleden zijn een feit. We starten met een bever-, welpen- en scoutsspeltak.

Augustus 2016

2e keer Zomerfun

Op 17 augustus heeft Scouting Novo Mundo voor de tweede maal meegedaan aan Zomerfun. Ondanks de hitte waren er enthousiaste kinderen, waarmee ondermeer heerlijk is gevoetbald.
Iedereen ontwaakt uit de vakantieroes en het bestuur heeft op 22 augustus weer vergaderd. Er is nog een hoop werk aan de winkel, maar iedereen heeft er zin in!
De materiaalbeheerder heeft een dag in zijn vakantie benut om onderzoek te doen naar de gewenste tenten.
De vierde NovoNieuws heeft het daglicht gezien, waarin ondermeer de wijziging van de opkomsttijden is vermeld, het bestuur zich heeft voorgesteld en iedereen is uitgenodigd voor de officiële opening op 8 oktober.

Juli 2016

1e keer Zomerfun

Scouting Novo Mundo heeft op 17 juli meegedaan aan Zomerfun georganiseerd door de buurtsportcoaches Stichting De Schoor.
Ook voor de vrijwilligers van Scouting Novo Mundo is het vakantie en daar genieten we van!

Juni 2016

Eerste Vrijwilligersbijeenkomst

De eerste vrijwilligersbijeenkomst wordt op 6 juni gehouden. Het bestuur stelt zich voor en in
informele sfeer maken we nader kennis met elkaar. De eerste afspraken worden gemaakt over hoe we samen onze vereniging willen inrichten.
De derde bestuursvergadering vindt plaats op 10 juni. Hierin worden de taken worden die voor ons liggen en wie welke taak gaat oppakken.
Op 11 juni nemen we deel aan Festival Poort Sociaal. Een evenement waaraan veel organisaties die betrokken zijn bij Almere Poort deelnemen. Het is een gezellig boel. Er is onder andere gelegenheid om te raden hoeveel knikkers wij in onze pot hebben zitten. Om 15.00 wordt de winnaar bekend gemaakt .. helemaal niet verwacht en daarom des te leuker om een prijs te mogen ontvangen.
Wederom een mijlpaal bereikt: 13 juni is de dag … we zijn officieel de zesde scoutingvereniging in Almere.

Mei 2016

BevrijdingsdagBevrijdingsdag laat zich van haar goede kant zien. Onze verenigingsvlag wappert vrolijk in de vlaggenmast.
Op 10 mei zijn we aanwezig op de 2de motiemarkt georganiseerd door de gemeente Almere.
De workshops Scouting starten in deze maand. Scouting Novo Mundo geeft er vier: knopen, EHBO, Expressie en spel. De kinderen vinden het erg leuk om te doen.
In het pinksterweekend slapen we bij de schapen in het Cascadepark. We komen weer veel bekenden tegen en leggen nieuwe contacten.
De ons aangevraagd subsidie voor de aanschaf van tenten wordt goedgekeurd.
Op 25 mei nemen we deel aan de informatie die gehouden wordt in het Groenhorst College in Almere Poort.
Op 26 mei mogen we ons presenteren op de Regioraad met als gevolg een positief advies aan Scouting Nederland. Weer een stapje in de richting van de oprichting van onze vereniging.

April 2016

Kader trainingsweekend

Door de kaderleden worden diverse trainingen (praktijkbegeleiderstraining, kamptraining en
teamleiderstraining) bij Scouting Nederland gevolgd en met goed gevolg afgelegd.
Ellen wordt verkozen tot vrijwilliger van de maand april in het Sportmagazine036.
We zijn aanwezig bij de door basisschool De Droomspiegel georganiseerde Lammetjesmarkt. De opbrengst is bestemd voor de aanleg van een kabelbaan in het Cascadepark.
Wegens slechte weersverwachtingen wordt Koningsdag door de organisator van dit evenement afgelast. De activiteiten worden verplaatst naar Bevrijdingsdag en zo zijn we alsnog aanwezig in het Cascadepark en bieden we naast informatie ook leuke activiteiten aan voor de jeugd. Met de verkoop van tweedehands spulletjes proberen we de kas te spekken om een gedeelte van de kosten in de aanlooptijd naar een officiële vereniging te dekken.
We besluiten voor nu te stoppen met Twitter.
Het toekomstig bestuur van de vereniging heeft haar tweede vergadering.

Maart 2016

Kennisnetwerkdag

We zijn aanwezig op een kennisnetwerkdag met diverse workshops georganiseerd door Scouting Nederland waar we ondermeer informatie vergaren over verzekeringen, financiën, sponsoring en inrichting vereniging.
PoortNieuws15 met daarin het artikel over Scouting Novo Mundo i.o. valt op de mat!
Onze 2de proefopkomst is een groot succes. Een zonnige dag met veel enthousiaste kinderen en ouders. De geplande activiteiten vallen in goede aarde. We mogen de dag afsluiten met 13 inschrijvingen voor onze eerste opkomst in september.
Het toekomstige bestuur van de vereniging heeft haar eerste vergadering.

Februari 2016

Eerste interview

We maken afspraken met Buurtcentrum Amerika om op die locatie vanaf september 2016 wekelijks onze opkomsten te houden. We trekken Almere Poort in en bezoeken verschillende scholen en ondernemers om ons bekend te maken. We worden overal warm onthaald. We laten flyers en posters achter. Het echte werk om leden te verwerven is begonnen …
We hebben ons eerste echte interview en wel voor een artikel in PoortNieuws.
Ons eerste Twitter bericht is in de lucht!

Januari 2016

Poolnachthike

Scouting Novo Mundo i.o. helpt mee bij de jaarlijks door de Scouting Cornelis Lelygroep te organiseren Poolnachthike door met vrijwilligers te helpen bij het bemannen van posten en het leveren van een aantal fietsers. De eerste samenwerking is een feit!

December 2015

Contact met de gemeente

We hebben een afspraak met de gemeente om te peilen hoe zij tegenover het idee staan. Ook hier positieve reacties.
Op uitnodiging van Scouting Nederland sluiten we ons aan bij het groeiteam. Dit is een initiatief om bestaande en nieuwe verenigingen te ondersteunen bij het werven en behouden van jeugd- en kaderleden. Ze brengen ons in contact met een andere groep enthousiaste vrijwilligers die ook een nieuwe scoutingvereniging wil gaan opstarten maar dan in Kampen. Leuk om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen.

November 2015

Eerste motiemarkt

We bezoeken de eerste motiemarkt van de gemeente Almere om ons initiatief bij verschillende ambtenaren, griffiers, wethouders en de burgemeester onder de aandacht te brengen.
Op de Multicultidag zijn we van harte welkom in buurtcentrum De Ruimte om Nederland en Scouting Novo Mundo i.o. te vertegenwoordigen. Tussen alle heerlijke hapjes en activiteiten stonden we met onze taarten met pepernotenvulling en dropveterdasringen en hadden veel belangstelling.
De 1ste infodag / proefopkomst is een feit en met wederom een goed gevulde lijst met ingeschreven geïnteresseerden in onze vereniging en een goed gevoel kijken wij terug op een super gezellig dag!

Oktober 2015

Online!

We gaan live … eerst op Facebook en diezelfde maand hebben we onze website in de lucht.

September 2015

Contact met andere verenigingen

We lichten de besturen van de bestaande 5 scoutingverenigingen in over ons initiatief met als doel om een goede en prettige verstandhouding, en daar waar mogelijk, in de toekomst een plezierige samenwerking te realiseren en dat lukt!

Augustus 2015

Mogelijkheden bekijken

Het idee wordt besproken met de Regioraad Noord-Veluwe Flevoland van Scouting Nederland. We mogen de mogelijkheden gaan bekijken.

Juli 2015

Een nieuw idee

Het idee wordt geboren om in Almere Poort een scoutingvereniging op te richten met als doel: nog meer kinderen in Almere kunnen in hun eigen buurt lid worden van scouting.

Lang geleden
TOP });