Bestuursondersteunend

Om het bestuur en de leidingteams te ondersteunen bij hun taken zijn er bij Scouting Novo Mundo nog meer vrijwilligers hard en met heel veel plezier bezig.

Het bar team
Iedere opkomst staan Dirk en Peter weer klaar om iedereen op te vangen en te verblijden met een lach, een lekkernij en natuurlijk een heerlijk bakkie koffie of thee. 

Kim Burlage
praktijkbegeleider
praktijkbegeleider@scoutingnovomundo.nl

Kim is geen lid van het bestuur van Scouting Novo Mundo, maar werkt wel heel nauw met hen samen. Kim stimuleert en motiveert de kaderleden in de ontplooiing van hun eigen vaardigheden en competenties. Hieronder valt ook de ontwikkeling van activiteiten voor de jeugdleden door haar leidingsteams. Kim werkt hierbij nauw samen met de groepsbegeleider.

Bart Bakker
Fred Overstegen
materiaalbeheerders
materiaalbeheer@scoutingnovomundo.nl

Onze (spel)materialen worden goed verzorgd en onderhouden door Bart en Fred. Zij zorgen ervoor dat we niet misgrijpen en dat we weten over welke materialen we als vereniging kunnen beschikken.

Evenementencommissie
Deze commissie verzorgt alle bijzondere evenementen. Ben jij creatief en denk je buiten de box, waardoor de leukste activiteiten ontstaan, en wil kinderen een leuke tijd bezorgen? Dan zijn we op zoek naar jou! meld je aan bij Katinka van der Linden, onze groepsbegeleider.

groepsbegeleider@scoutingnovomundo.nl

Ledenadministratie
Wil je lid worden? Ben je verhuisd of wil je iets anders wijzigen in je persoonsgegevens? Even doorgeven aan Andrea en zij maakt dit voor je in orde.

ledenadministratie@scoutingnovomundo.nl

Vertrouwenspersoon
Sinds enige maanden hebben wij een vertrouwenspersoon bij Scouting Novo Mundo. Haar naam is Rianne Berkhout. De vertrouwenspersoon van Scouting Novo Mundo is beschikbaar voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging. Zowel jeugd-, kader- en bestuursleden als ouders kunnen kwesties met haar bespreken, waarvan men de wens heeft dat deze vertrouwelijk zijn en als zodanig worden behandeld.

Mocht er behoefte zijn aan een gesprek dan is zij bereikbaar via: vertrouwenspersoon@scoutingnovomundo.nl

TOP });