Bestuur

Het bestuur van Scouting Novo Mundo is verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij heeft ondermeer als taak het maken van een visie en een beleid, het opstellen van doelstellingen, een begroting en een meerjaarplan. Deze legt zij voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring voor aan de Groepsraad, waarna zij er mee aan de slag gaat. Het bestuur zorgt ervoor dat de leidingteams zich in een veilige en vertrouwde omgeving helemaal kunnen richten op de ontwikkeling van activiteiten voor haar jeugdleden en het met plezier uitvoeren van de wekelijkse opkomsten. Dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen … de jeugdleden een fantastische scoutingtijd geven.

De kaderleden kunnen zich met hun vragen en wensen altijd wenden tot het bestuur. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders van onze jeugdleden. Het bestuur van Scouting Novo Mundo nodigt hen dan ook van harte uit om dat te doen als daar behoefte aan is. De bestuursleden zullen regelmatig aanwezig zijn bij de wekelijkse opkomsten in Buurtontmoetingscentrum Amerika.

Het bestuur van Scouting Novo Mundo bestaat uit:

Ellen Singendonk
Voorzitter
voorzitter@scoutingnovomundo.nl

Thomas Minke
vicevoorzitter
vicevoorzitter@scoutingnovomundo.nl

Wilbert Verhoeven
penningmeester
penningmeester@scoutingnovomundo.nl

Vacature
secretaris
secretaris@scoutingnovomundo.nl

Katinka van der Linden
groepsbegeleider
groepsbegeleider@scoutingnovomundo.nl

Andrea Caro
ledenadministratie
ledenadministratie@scoutingnovomundo.nl

Peter van der Linden
algemeen bestuurslid
bestuurslid@scoutingnovomundo.nl

TOP });